Dargınlıkları Giderme Büyüsü
Muhabbet Büyüsü / 04 Nisan 2018

Dargınlıkları giderme büyüsü hakkında bilinmeyenleri sizlere aktaracağız ; Aşk bağlama muhabbet gibi konular iyi yönde istenen güçlü çalışmalar sayesinde olmaktadır. Kişiye özel olarak yapılan güçlü tılsım çalışmaları sayesinde istenilen sonuca ulaşılır. Eşler arasını ısındırma, sorun dargınlık veya küslük ver ise bunları ortadan kaldırmak veya çiftler arasında sıcaklık yaparak sorunları çözmek amacıyla hazırlanır. Kişiye özel yapılan etkili tesirli muhabbet işlemleridir. Bu salâvat-ı şerife hazreti Peygamber(s.a.v)’e muhabbeti artıran, manevi dereceleri kuvvetlendiren, kalp gözünü açmak isteyenlerin devam edecekleri bir salat-ü selamdır. Bismillahirrahmanirrrahıym. Allahümme salli ve sellim ve barik alet tal’atiz zatil mütalsem.Vel ğaysil mütamtam.Vel kemalil mükettem.Lahutil cemali ve nasutil visal.Ve tal’atil hakkı hüviyyetiinsanil ezeli fi neşri menlem yezel.Men ekamte bihi nevasitel ferki ila turukıl hakk.Fe sallillahümme bihi minhü fihi alyehi.Ve selleme teslimen kesira.Vel hamdü lillahi rabbil alemin.  

Huzur Büyüsü Nasıl Yapılır?
Muhabbet Büyüsü / 27 Mart 2018

Huzur büyüsü nasıl yapılır, huzur büyüsü hakkında merak ettiğiniz bir çok detayı sizlere aktaracağız ; İnsanoğlunun ihtiyaç duyduğu temel bazı duygular bulunur. Bunların arasında baş sıralarda sevgi, aşk, mutluluk, huzur gibi duygular gelir. Çünkü bu tarz duygular insanları besler ve geliştirir. Hayata olan bakış bile daha pozitif olur. Ciddi etkileri bulunan söz konusu duyguların oldukça önemli olduğu bilindiği için insanlar da buna uygun olarak yaşamaya çalışırlar. Özellikle de belli başlı durumlarda söz konusu duygulardan taviz verilmek istenmez. Özellikle de huzur konusu başlı başına bir durumdur. Kimi zaman ise içinde bulunulan ortam kişiyi pek de rahat ve güvende hissettirmez. Yani kişiler, psikolojik olarak çok iyi ve güzel hissetmezler. Bu tarz zaman zarflarında ise yüzyılları aşkındır uygulanan huzur büyüsü devreye girer. Bu sayede insanlar söz konusu büyü türü ile kendilerini hem iyi hem de rahat hissederler. Doğrudan doğruya sosyal hayatın içine işleyen huzur büyüsü ile pek çok kişinin aradığı mutluluğa ulaştığı görülür. Daha çok içsel mutluluk, huzur ve dinginlik getiren bu büyü çeşidi ile dileyen herkes istediği şekilde etkilerden istifade edebilir. Özellikle de sosyal hayatında ya da iş yaşamında bu huzuru eksik bulan kişilerin medyumlar aracılığı ile kendilerini iyi hissetmesi sağlanır. Özel teknikler ve uygulamalar sayesinde yapılan bu büyüler dualar ve niyet…

İlgi Görmek için Yapılan Büyü
Muhabbet Büyüsü / 23 Mart 2018

Kendinize fazla gösterilmesini istiyorsanız neler yapabilirsiniz sizlere bu konuda bilgiler vereceğiz ; İlgi beklenen kişiden yeterince samimiyet görülememesi durumunda aşağıda yer alan kerimeleri … defa okuduktan sonra miskianber mürekkebi ile … zamanında yazıp veya yazdırıp üzerinde taşıması gerekmektedir. Bu niyetinin olduğunu kısa sürede görecektir. Okunup yazılması gereken ayetler şunlardır:Allâhümme innî es’elüke yâ vâhıdü yâ ehadü yâ ferdü yâ samedü yâ men lem yettehız sâhıbeten ve lâ veleden yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad es’elüke*Allâhümme bi hakkı esmâikel ızâmi ve enbiyâikel kirâmi ve evliyâikel fihâmi ve melâiketikel mukarrabîne aleyhimüs selâmü en tüsahhira lî rızkıy ve tefteha ebvabel ulûmi vel ameli ve husnel hâtimeti ves selâmete fil âhırati inneke alâ külli şey’in kadiyr bi rahmetike yâ erhamer râhımiyn*Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî bi adedi ılmike* Ayrıca; profesyonel destek alarak sorun ve sıkıntılarınıza çözüm bulabilmek için.

Kıyafetle Muhabbet Büyüsü
Muhabbet Büyüsü / 15 Mart 2018

Kıyafetle muhabbet büyüsü nedir ne değildir nasıl yapılır sizlere bilgiler vereceğiz ; Vücuduna deymiş, giyilmiş ve ter olmuş elbisesinden veya kıyafetinden bir parça alırsınız. Sonra ateşte yakmanız gerekiyor. Aşağıda yazdığım 45 defa okuyup üzerine de 8642 kez YA BEDUH okuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Velemma cae musa lemikatina ve kellemehü rabbühü kale rabbi erini enzur ileyke kale len terani velakinin zur ilel cebeli feinis tekarre mekanehü fesevfe terani felemma tecella rabbühü lil cebeli cealehü dekkan ve harre musa saikan. Eta emrüllahi fela teste’ciluhü sübhanehü ve teala amma yüşrikun. Yevme bentışül batşetel kübra inna müntekımun. Tevekkel ya eba nuh meymun ve ente ya sahibe haza elyevmil meliki (filan) bitehyici fülan bin fülan ala hubbi fülan bin fülane. Sonra yeşil bir lambanın fitilini o çaputtan yaparsın ve o lambayı yakarsın ve 45 defa beş ayeti okursun. Bunu da cumartesi günü yaparsın. Eğer olmazsa iki veya üç defa daha tekrar edilebilir. Allah’ın izni keremi ile hiç şüphen olmasın ki işin behemal olur. Yüzn güler ve istediğine kavuşursun.

Nişanlıma Muhabbet Büyüsü Yaptırmak İstiyorum
Muhabbet Büyüsü / 15 Mart 2018

Nişanlıma muhabbet büyüsü yaptırmak isteyenlere bazı önemli bilgiler vereceğiz ; Muhabbet büyüsü etkili bazı yöntemler sayesinde hayata geçirilir. Bu işlemler yanı sıra tılsım ve dualar ile yapılan çok daha tesirli işlemlere yer verilebilir. Aralarında sorun olan tartışan veya ayrı olan kimselerin bu sıkıntılarını ortadan kaldırmak amacıyla yapılan güçlü dualar sayesinde yapılmaktadır. Muhabbet için yapılan işlemler aşk bağlama sevgi gibi konuları barındır. Kapsamlı bir çalışmadır. Muhabbet için bir bardak su üzerine … defa Besmele-i Şerife okunmuş olan sudan yedi gün sabahleyin içirilirse biiznillah Teala o kimsenin muhabbeti tatlı olur. Konuştuğu kişileri etkiler ve sevgisini kazanır. Sevilmek ve şirin görünmek Bir kağıt üzerine … kere “Errahmânirrahıym” ve sonra … defa Besmele-i Şerife okuyup üzerine üfleyen ve sonra bu kağıdı üzerinde taşıyan kişi insanlar arasında sevilen, sevimli ve şirin görünen bir kimse olur. Kalplere celp ile tesir eder ve dilediğini etkisi altına alır.  

Eşimle Kavga Etmememiz için Büyü Nasıl Yapılır?
Muhabbet Büyüsü / 14 Mart 2018

Beraber olan sevgililerin, nişanlıların,evlilerin ayrılmaları halinde bu beraberliğin bitmesini istemeyen kişi sevdiği ile barışmak için; Barışmak isteyen kişi ile sevdiği kişinin yaşlarının toplamının 3 katı kadar incir çekirdeği bir naylonun içine koyulup bağlandıktan sonra bir gece dışarıya bırakılır ve 99 ya şafi diye mırıldanıp kapıya doğru üflenir. Ertesi gün kişi bir yere oturtulduktan sonra yere bir üçgen çizilerek … köşesine ya hak yazılıp bismihi hayrihi vela gayrihi ya kafi diye mırıldadıktan sonra kişiye doğru üflenir. Bu durum 4 gün daha,ilk gün hangi saatte yine o saatte devam ettirir. Ertesinde naylonun içindeki incir çekirdekleri naylonla birlikte ateşin üzerinde döndürülerek naylonun yumuşaması sağlandıktan sonra sonra bir ağırlığın yardımıyla yayvanlaştırılıp yeşil bir beze 7 dikişle dikilir. Muskaya doğru kısa bir süre okunarak kişinin dileğinin yerine gelmesi için Tanrıya yalvararak dua edilir. Kişi muskayı aldıktan sonra erkeğin evinin çevresinde … tur atar. Her tur esnasında ya ilah bismillah diye mırıldanıp havaya doğru üflenir. Ardından muska erkeğin sürekli bulunduğu ya da geçtiği bir yere gömülür. Aradan kısa süre geçtikten sonra ili kişinin arasında ki buzlar çözülüp,dargınlıklar ortadan kalkar ve yine eski mutlu günlerine dönermiş. Kişi dileğine kavuşunca muska bulunduğu yerden alınıp ıssız bir yere gömülür. Bir levha kurşunun üzerine istenen kimsenin ve annesinin adları yazılır….

Etkili Muhabbet Büyüsü Yapılışı
Muhabbet Büyüsü / 14 Mart 2018

Etkili bir muhabbet büyüsünü nasıl yapabilirsiniz sizlere bu konuda yardımcı olacağız ; Etkili ve tutma olasılığı yüksek işlemler arasında yer alır. Muhabbet aşk ve bağlama gibi konuları beraberinde getirir. Kişiye özel olarak yapılabilmektedir. Dilek sahibinin konuyu uzman medyum hocaya anlatması gerekir. Sonrasında yapılması gerekenler konusunda çalışmalar başlayacaktır. Medyumların tecrübeleri ölçüsünde çok daha etkin sonuçların alınabildiği büyüler dünyasında bilhassa da selamet büyüsü öne çıkar. Doğu toplumlarının göz bebeği olan büyüler içinde selamet ve sakinlik ile beraber sağlık da sağlayan bu büyü medyumlara sıklıkla başvurulan konular arasındadır. Örnek olarak medyumlara giden kişiler kendi sağlık ve selametleri açısından ya da sevdikleri insanlar açısından bu büyülerin yapılmasını isteyebilirler. Medyumlar da büyünün yapılması sırasında duaları ve niyet sözlerini esirgemezler. Her anlamda etkili bulunan tüm bu büyüler için siz de hemen harekete geçebilirsiniz.  

Etkili Muhabbet Büyüsü Nasıl Yapılır?
Muhabbet Büyüsü / 13 Mart 2018

Etkili muhabbet büyüsü nasıl yapılır sizlere bu konuda bazı bilgiler sunacağız ; İnsanların özünde mantıktan ziyade duyguları ile hareket edebilen bir yönüde bulunmaktadır. En sağlam şekilde dirayet gösteren kişiler bile kendi içinde bazı duyguları yaşamaktan kurtulamazlar. Örneğin kişi mutlu olduğu yerde ve mutlu hissettiği kimseler ile beraber olmayı tercih edebilir. Bu noktada da bir takım duygu durumu değişikliklerinin yaşandığı ve insanların da bu durumlara göre hayatlarını şekillendirdikleri gözlemlenebilir. Yine benzer olarak sevilmeyen yerlere gidilmez ve kızgınlık ya da kırgınlık gibi duyguların yaşandığı ortamlarda bulunulmak istenmez. Büyülerle de insanların hal ve hareketleri, hatta duyguları revize edilebilir. Örnek olarak bir kişi için kırgınlıklar var ve bir türlü bu kırgınlıklar aşılamıyor ise kırgınlıkları giderme büyüsü yapılabilir. Medyumların bu alanda tecrübeli olması ve her daim daha iyi bir sonuç almak adına söz konusu büyüleri yapması doğal karşılanmaktadır. İnsanların birbirleri ile olan ilişkileri incelendiği zaman küçük ya da büyük sebeplerle bir şekilde kızgınlıkların, kırgınlık ya da dargınlıkların olduğu fark edilmektedir. Zaman içinde dilenen özürler kimi zaman fayda etmeyebilir ya da affetmek için belli başlı nedenler oluşmayabilir. Bu tür durumlarda en etkili silah ise kırgınlıkları giderme büyüsünün uygulanmasıdır. Medyumların en iyi şekilde bu büyüleri yapması ve çok kısa sürede sonuç almaları da bu durumun güzelliğini ortaya…

Eşime İstediğimi Yaptırma Büyüsü
Muhabbet Büyüsü / 29 Haziran 2017

İnsanlar bazı durumlarda kendi sorunlarını çözemezler. Etkili büyüler bu evrede devreye girer. Erkeği ya da kadını kendine bağlamak için hedef kişinin bir fotoğrafına gerek olabildiği gibi, medyum tarafından başka bir meta da istenebilir. Büyülerin medyumlar tarafından yapılması ve etkili olmaları için de önemli bir süreçten geçirilmeleri gerekir. O nedenle de alanında tecrübeli medyumlarca bu büyüler yapılmalıdır. Başımıza her an her şey gelebildiği gibi bu veya benzer durumlarda da destek almamız gerektiğini bir çoğumuz bilmekteyiz. Bağlama Büyüsü yapılması güç ve zaman gerektiren büyü çeşitlerindendir. Profesyonel destek alarak yapılan çalışmalar çoğunlukla başarıya götürmektedir.