Düşmanlık Büyüsü Nasıl Yapılır?
Kötülük Büyüsü / 02 Nisan 2018

Düşmanlık büyüsü nasıl yapılır sizlere bu konuda bilgileri aktaracağız ; Dünya o kadar tuhaf ve garip bir yerdir ki tüm canlılar kendi ekosistemleri içinde yaşarlarken insanlar birbirlerine çoğu zaman düşman olabilirler. Farklı ırklar, farklı dinler, farklı mezhep ve farklı görüşler bu düşmanlıklara temel teşkil edebilir. Oysa ki herkes insandır ve mutlu ve huzurlu hayatlar geçirilmesi gerekir. Ancak yine de kimi zaman insanların birbirleri ile çatışmaları, görüş ayrılıklarının çıkması bazı kimseler işine gelebilir. Bu noktada ise bir takım uygulamalar ile söz konusu düşmanlıklar artırılabilir. işte bu düşmanlıkların artırılması için çok uzun yıllardır bir takım yöntemlere başvurulur. Bu yöntemler arasında ise büyü türlerinin uygulatılması yer alır. Medyumlar tarafından uygulanan tüm büyülerin doğrudan hayatın içinde anlam bulması ise şaşırılmayacak kadar önemli ve olağan bir durumu yansıtır. Bundan dolayı da insanlar en ufak bir şeyde bile medyumların kapısını çalarlar. Tüm bunlar düşünüldüğünde, düşmanlıkların artırılması ya da başlatılması için düşmanlık büyüsünün yaptırılması da öne çıkar. Pek çok kişinin farklı kişi ya da gruplar arasında çatışmalar ve sürtüşmeler yaşansın diye medyumlara gittikleri bilinir. Bu noktada pek çok örnek de görülebilir. Ancak büyü türlerinin bu denli etkili olmasından dolayı düşmanlık büyüsünün de nelere yol açabileceği bilindiği için kişilerin kendilerinden ve isteklerinden emin olmaları gerekir. Ancak bu şekilde…

Felaket Büyüsü Nedir? Felaket Büyüleri Nasıl Yapılır
Kötülük Büyüsü / 31 Mart 2018

Felaket büyüsü nedir ve ne değildir sizlere bu konuda bazı bilgiler vereceğiz ; Dünyanın her yanında çok farklı uygulamalar ve yöntemler ile doğaüstü güçlerden yardım alınır. Bu güçlerden faydalanmak için doğru tekniklere başvurulur ve en olması gereken adımlar tasarlanır. İşe bu noktada geçmişten günümüze en sık tercih edilen yöntemler arasında ise büyü uygulamaları gelmektedir. Çünkü büyüler ile pek çok başarı sağlanabilir ve amaçlar gerçekleştirilebilir. Öte yandan farklı büyü tiplerinin uygulanabilir olduğu da görüldüğü için kişiler adına bu durum da umut verici düzeydedir. Elbette ki iyi yönlü ve kötü yönlü olarak bahsedilebilecek büyülerin varlığından bahsetmek de mümkündür. Bunun için örnek olarak felaket büyüsü verilebilir. En kötü sonuçları doğurabilecek bir potansiyele sahip olan felaket büyüsü ile istenilen amaç da ulaşılması mümkün şekilde gerçekleştirilir. Büyülerin arasında kendine yer bulan felaket büyüsü son derece tehlikeli ve korkunç sonuçlara yol açabilir. Bundan dolayı da kişilerin söz konusu büyüyü uygulatmadan önce kesinlikle emin olmaları ve medyumlara da bu emin ve istek duyguları içinde gitmelidirler. Ancak bu şekilde doğrudan bir başarı sağlanabilir. Çünkü kararsızlık özellikle kötü niyetli büyüler için felaketlere yol açar ve geri dönülemez sonuçlar ortaya çıkar. Bundan dolayı da söz konusu büyü uygulaması öncesinde karar net olarak verilip medyumlara danışılır. Felaket büyüsü ile hedeflenen kişinin…

Basiret Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?
Kötülük Büyüsü / 29 Mart 2018

Basiret bağlama büyüsü nasıl yapılır sizlere bu konuda önemli bilgiler vereceğiz ; Pek çok kişi günümüzde de dahil olmak üzere bir takım olağanüstü güçlerin etkisi ile günlük hayatın akışına müdahalelerde bulunmak istemiştir. Bunun için farklı amaçlar güden insanların genel anlamda ihtiyaç duydukları noktalar ise daha çok aşk üzerine, sevgi üzerine ya da arkadaşlık üzerine olabilir. Temel olarak büyülerin bu açıdan değerlendirildiği düşünüldüğünde ise büyü çeşitleri hakkında yorumlar yapılabilir. Bu büyüler arasında iyi niyetli büyüler olsa da en nihayetinde kötü amaçlı büyüler de yaptırılabilir. Her ne kadar bu tarz büyülerin ne anlamda iyi ya da ne anlamda kötü olarak yorumlanabileceği ise duruma ve şartlara bağlı olarak değişir. Basiret bağlama büyüsü de söz konusu büyülerden birisi olarak kendisini gösterir. İnsanların hedef olarak düşündükleri kişiler deneyimli ve başarılı medyumlara gösterilirler. Medyumların yaptıkları çalışmalar nihayetinde ise bazı etkiler ortaya çıkarılır. Basiret ile ilgili olarak pek çok anlamda uygulamalar yapabilen medyumların bu noktada son derece kusursuz gerçekleşen uygulamaları da bulunur. Hedef olan kişilerin hiçbir suretle işlerinin iyi gitmemesi, adeta basiretlerinin bağlanması ve benzer etkilerin hissedilmesi bu büyü ile mümkündür. Özellikle de metalara yansıyan kişilerin ruh hallerinin dua ve niyet sözleri ile etkiye uğratılması son derece imkan dahilinde olarak gerçekleşir. Dileyen herkes gibi siz de medyumlara…

Birine kötülük Yapma Fenalık Büyüsü
Kötülük Büyüsü / 28 Mart 2018

Birine kötülük yapma fenalık yapma büyüsü nasıl yapılır sizlere bu konuda önemli bilgiler vereceğiz ; Günümüzde milyonlarca insanın başvurduğu bir takım yöntem ve yollar doğrudan hayatları değiştiren ve başka insanların yaşamlarına etki eden noktaları oluşturmaktadır. Söz konusu yöntem ya da yollar içinde elbette ki geçmiş yıllardan gelen bazı gelenekler ve uygulamalar da yer alır. İşte tüm bu yöntemlerin içinde büyü ve türevleri dikkat çeker. Söz konusu uygulamaların doğrudan günlük hayata ve insanların yaşamlarına etki etmesi büyük önem arz ederken, bunun yanı sıra pek çok iyilik ve kötülük bazlı büyünün de bulunduğu tespit edilebilir. Tüm bunların yanı sıra kötülük büyüsü başlı başına bir uygulama olarak ortaya çıkar. İnsanların birbirilerini kötü hale sokmak ya da bir savunma mekanizması olarak kullanmak için seçtikleri bu yöntem içinde pek çok kimsenin amaca ulaştığı görülmektedir. Kişileri bir bir kötü hale getiren ve işlerini rast getirmeye bu büyü ile çok sayıda insan uğursuzluk çekmektedir. Zaten bundan dolayı da medyumlar söz konusu büyüye pek istekli yaklaşmazlar. Çok ısrarlı ve tek dayanağı bu olan kişilerce tercih edilen kötülük büyüsü uygulama olarak bela büyüsü ve nefret büyüsüne de benzer. Ancak hepsinden farklı olarak kişiyi her açıdan bitirip yok edebilir. Diğer kötü amaçlı kullanılan büyü türlerine göre kimi zaman da insanların…

Hüzün Keder ve Sıkıntı Büyüleri
Kötülük Büyüsü / 28 Mart 2018

Hüzün keder ve sıkıntı büyüleri hakkında bilinmeyen detayları siz değerli okurlarımıza aktaracağız ; İnsanoğlu yüzyılları aşkın süredir doğaüstü güçlerin yardımını alarak işlerini yoluna koymaya çalışır. Çünkü normal zamanda bazı istek ve arzular hemen gerçekleşmeyebilir. Gerek iyi niyetli olsun, gerek kötü niyetli olsun hayata karşı belli başlı istek ve arzular bulunabilir. Bu noktada en sık tercih edilen yöntemlerden birisi ise büyü çeşitlerini uygulatmaktır. Çünkü büyüler ile doğrudan sonuçlar alınabilir. Bu büyülerin arasında gayet etkili olan sevgi büyüsü, aşk büyüsü, cinsellik büyüsü, evlilik büyüsü, ölüm büyüsü ya da sabun büyüsü gibi büyü tipleri de bulunur. İşte bu sayılan büyüler ve benzerleri doğrudan hayatın içine müdahale gücü olan büyüler iken hüzün büyüsü de bunlardan birisidir. Kimi insanları psikolojik olarak yıkmak ve üzülmelerine neden olmak için temel teşkil etmeye yarayan hüzün büyüsü ile pek çok amaca da ulaşılabilir. Hüzün büyüsü için medyumlar da kararsızdır. Hem çok kötü etkilerinin olmaması, hem de üzüntüye yol açıyor olması medyumları arada bırakır. Ancak yine de ısrarlı ve istekli kişiler için hüzün büyüsü yapılır. Hedef kişinin kahır ve üzüntü endeksli bir hayat sürmesine yarayacak olan bu büyü türü ile doğrudan başarıya ulaşılır. Çünkü söz konusu büyünün etkileri de bir hayli fazladır. Sosyal hayatta da, özel hayatta da bu etkileri…

Dert Bela ve Sıkıntı Verme Büyüsü
Kötülük Büyüsü / 12 Temmuz 2017

Sevilmeyen insanların hayatları iyiye gittikçe insanlar kendi kendilerine daha da sinir olurlar. Özellikle de bu tarz insanların başkalarına zarar vermeye başlamaları ve bundan dolayı çevrelerindeki kişilerin mutsuzlaşması, söz konusu insanların bir şekilde durdurulması gerekliliğini de ortaya koyar. İşte sırf bundan dolayı öne çıkan pek çok uygulama arasında büyü çeşitleri kendini gösterir. Yüzyıllardır Anadolu topraklarında yapılan ve medyumların sürekli olarak tecrübelerine tecrübe katıp uygulamaları sürdürmesi ile güçlendirilen tüm büyüler arasında en etkili ve en öne çıkan çeşitlerden birisi bela büyüsüdür. Bela büyüsünde ana amaç hedeflenen kişi ya da kişilerin zaman içinde eriyip kötü yollara girmesini sağlamaktır. Bu anlamda pek çok etkisi bulunan bela büyüsü uzun sürelerdir de tercih edilmektedir. Diğer yönleri ile de doğrudan hayatın içine etki eden büyülerden birisi olarak bela büyüsünün tercih edilme sebepleri çeşitlilik gösterebilir. Gerek iyi insanlar için gerek kötü insanlar için seçilebilecek ve uygulanabilecek olan bu büyüler nazarında sosyal hayatın tam içinde isabet edecek sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu ve benzer nedenlerden dolayı da büyü yaptırılmadan önce kesinlikle ana amaçtan emin olunmalıdır. Çünkü sonuçları ciddi olabilecek bir takım durumlar ile karşılaşmaktan ziyade daha doğru kararlar ve belki de diğer büyü türleri düşünülebilir. En nihayetinde çok sayıda kişinin denediği bu büyüler hedefini bulup kendisini fazlaca gösterecektir.