Büyü’nün Faydaları
Büyüler / 14 Temmuz 2017

Bugüne kadar milyonlarca insan mutlaka çeşitli büyülerin etkisinde kalmıştır. Yalnızca etki olarak değil, birçoğu da büyüleri bizzat yaptıran ya da yapan kişiler olarak tarihteki yerlerini almışlardır. Hemen hemen her toplumda, her millette çeşitli büyülerin kullanıldığı ve yüzyıllar boyunca da uygulandığı fark edilir. Bu nedenle de söz konusu uygulamalara olan inanış ve güven de fazlası ile mevcuttur. Çünkü büyülerin hayatın içinde bulunmaları herkes tarafından istenebilir. Belli amaçlar uğruna bu işlemler yapılabilir ya da yaptırılabilir. Elbette ki medyumlara yaptırılan bu büyü çeşitlerinin pek çoğundan medet ummak ve fayda sağlamak mümkündür. Çünkü büyülerin faydaları oldukça etkin ve önemlidir. Yaptırılan her büyünün farklı etkileri ve önemli yanları olmakla birlikte, kişilerin en çok istediği şeyleri hayatın içinden bulup getirmesi ve gerçekleştirmesi de bu tarz uygulamalara renk katar. Çünkü kişiler kendi duygularına, düşüncelerine ve ihtiraslarına göre davrandıkları için pek tabii olarak çeşitli büyü tiplerinden yarar sağlanabilir. Dileyen herkesin istediği medyuma giderek yaptırdığı büyüler arasında evlilik büyüsü, aşk büyüsü, çocuk büyüsü, kısmet büyüsü gibi iyi niyeti oldukça yüksek olan büyüler bulunabilir. Zaten büyülerden fayda sağlanması da bu tarz zamanlarda daha çok ortaya çıkar. Yapılan aşk büyüsünün ardından iki insanın birbirine kavuşması ya da sevip de evlenemeyenlerin bir an önce evlenmesi görülen en büyük faydalar arasındadır.

Sabun Büyüsü Nedir? Sabun Büyüleri Nasıl Yapılır?
Büyüler / 12 Temmuz 2017

Yüzyıllardır sürdürülen bir gelenek olarak büyü yapma ve diğer büyü işlemler farklı çeşitleri ile beraber gündem olmaktadır. İnsanlar bu tür işlemler ile olağanüstü güçlerin yardımını alıp amaçlarına ulaşırlar. Medyumların yetenek ve bilgilerine de bağlı olan tüm bu büyüler ile doğrudan hedefe varılır. Örneğin bir kişi evlenemiyor ise evlilik büyüsü ile kendisine fayda sağlayabilir. Ya da sevda ve aşk büyüsü gibi son derece iyi niyetli büyüler ortaya çıkarılabilir. Ancak kötü etkileri ile kendisini gösteren farklı ve ters etkili büyüler de bulunmaktadır. Bu noktada en ünlü örnekler ölüm büyüsü, kara büyü ve sabun büyüsüdür. Sabun büyüsü doğrudan bir kalıp sabun ve farklı materyallerin kullanılması ile gerçekleştirilir. Karamsar bir hava ile yapılan ve medyumun yeteneklerini öne çıkaran sabun büyüsü seçilmeden önce detaylı şekilde düşünülmelidir. Çünkü sabun büyüsü ölüme kadar varan sonuçları ortaya çıkarabilir. Bu anlamda son derece tehlikeli ve farklı etkiler ile söz konusu büyünün etkileri görülebilir. Hedeflenen kişiye korku dolu anlar yaşatacak olan ve zaman içinde kişiyi eritip bitiren bu büyü dünya genelinde bilinir ve nadiren uygulanır. İleride pişmanlık yaşamamak ve vicdan azabı duymamak için sabun büyüsü gibi diğer büyü çeşitleri mutlaka dikkatle öğrenilmeli ve yaptırılmadan önce defalarca düşünülerek emin olunmalıdır. Bu büyü medyumlar tarafından da pek fazla tercih edilmez.

Büyü Yapımı ve Büyülerin Önemi
Büyüler / 12 Temmuz 2017

Yüzyıllardır uygulanan pek çok farklı ve ilgi çekici büyü çeşidinin tek bir amacı vardır; o da insanoğlunun gücünün yetmediği ya da yetkinliklerinin sınırlı olduğu anlarda kişilerin amaçlarına yönelik olarak bir takım durumların gerçekleştirilmesi isteğidir. Bu noktadan bakıldığında ise çok sayıda büyü türünün yüzyıllardır yapıldığı görülür. Medyumların ciddi anlamda emek vererek ve işin inceliklerini yansıtarak eyleme döktüğü tüm bu büyüler arasında çok farklı yönleri ile enteresan büyüler de bulunur. Örneğin kişinin mutluluğu ile ilgili olarak mutluluk büyüsü, aşk hayatına dair olan aşk büyüsü, daha iyi bir cinsel hayat için cinsellik büyüsü ve farklı yönleri ile huzur büyüsü sıklıkla yaptırılan büyüler arasındadır. Hepsinin yanında elbette ki kötü niyetli büyülerden olan ölüm büyüsü, kara büyü, bela büyüsü gibi uygulamalar da vardır. Büyüler sosyal hayatta ciddi anlamda öneme sahiptirler. Çünkü büyülerin uygulamalarında doğrudan sonuçlar alınır. Özellikle de işinin ehli olan kişiler tarafından yapılarak ortaya dökülen tüm bu uygulamaların amaçlarının hayatın tam içine yansıması büyüleri daha da önemli kılar. Bu sayede kişilerin kendilerini daha güvende hissettiği de görülür. Medyumlar tecrübeleri ve bilgi birikimleri ile bu şekilde topluma destek olurlar. Her yönden avantaj sağlayan ve oldukça kritik aşamaları bulunan tüm bu büyülerin en çok tercih edilen çeşitleri de zaman içinde daha farklı alanlarda kendini gösterecektir.

Kara Büyü Nasıl Yapılır?
Büyüler / 12 Temmuz 2017

Yüzyıllar boyunca doğaüstü güçleri kullanarak emellerine uygun şekilde hareket edilmesini sağlayan insanlar zaman içinde büyü kavramına da adapte olmuşlardır. Özellikle kimi coğrafyalarda çok çeşitli büyülerin yapıldığı ve bu büyüler sayesinde de insanların amaçlarına ulaştıkları görülür. Anadolu coğrafyası ve Mezopotamya uygarlıkları da söz konusu uygulamaların görüldüğü alanları temsil ederler. Çünkü bu topraklarda yapılan tarihi ve arkeolojik çalışmalarda büyülere ait bazı kalıntılar ve bir takım göstergeler bulunmuştur. O nedenle de büyü geleneği bu coğrafyanın bir mirası olarak günümüzde de sürdürülür. Ve elbette ki söz konusu büyü çeşitlerinin arasında bir takım iyi niyetli ve kötü niyetli uygulamalar da görülebilir. Örneğin aşk ve sevda için bu büyülerden yaptıran çok sayıda insan varken, aynı zamanda sabun büyüsü ya da bela büyüsü gibi büyüleri kullanan kişiler de vardır. Medyumlar her ne kadar kötü niyetli büyülerden uzak dursalar da ısrarlı kişileri kıramazlar. Bu noktada kara büyü de son derece ilgi gören bir büyü türüdür. Kara büyü yaptırmak isteyen kişiler hedef aldıkları kişinin bir eşyasını ya da ondan kopan bir saç telini medyuma götürürler. Bundan sonrasında ise medyumun ihtiyaç duyduğu malzemeler ile edeceği niyet ve dualar devreye girer. Hedeflenen kişi kısa süre içinde hem fiziki olarak hem de psikolojik olarak çökecektir. O nedenle bu büyüye başlanmadan önce iyi…

Büyülerle Yaşamak
Büyüler / 12 Temmuz 2017

Geçmişten gelen bazı gelenekler ve uygulamalar içinde kuşkusuz ki büyülerin yeri ayrıdır. Çünkü büyüler ile birlikte hayatımıza giren oldukça farklı ve değişik nokta bulunur. İnsanlar büyülerin inanılmaz farklı doğasına ve kendi kurallar bütününe yaklaşım gösterirlerken diğer taraftan da söz konusu etkileri yönetmek isterler. Örneğin evlilik büyüsü ile evlenmeyi arzulayan genç kızlar olduğu gibi kavuşma büyüsü ile uzakları yakın etmek isteyen çiftler var olabilir. Bu anlamda büyü sadece bir uygulama değil aynı zamanda yaşamda izler bırakan bir araç olarak da tanımlanabilir. Ki böylesi daha yerinde ve daha sabit olacaktır. İnsanlar çok uzun süreler öncesinden bu yana doğa üstü güçlerin etkinliğinin ve bu güçler ile bir şeylerin meydana getirilebileceğinin farkındaydılar. Bundan dolayı bir takım büyü çeşitleri hayatlarda yer etmeye başladı. Pek çok kişi kısmeti açılsın diye, kızı evlenebilsin diye, oğlu gelin bulsun diye, aileler dağılmasın diye ve benzer pek çok nedenden ötürü büyü yaptırdı. Söz konusu büyülerin tamamına yakınının iyi niyetli olması ise farklı noktaları da ortaya çıkarma anlamında bir temeldir. İyi niyetli büyülere zıt olarak ölüm büyüsü, sabun büyüsü, ayrılık büyüsü gibi farklı amaçlar taşıyan büyüler de yer alırlar. Medyumların yapacakları büyüler çerçevesinde ve kullandıkları bir takım söz öbekleri ile dualar bazında farklı uygulamaların görüldüğü ve büyüsünün yapıldığı muhakkaktır.

En Seçkin Büyüler
Büyüler / 10 Temmuz 2017

Yüzyıllardan bu yana uygulanan çeşitli uygulamalar arasında insanların isteklerini ve arzularını doğrudan gerçekleştirmeye yarayan büyüler de yer alır. Bu büyülerin temel amacı insanların yeteneklerinin yetmediği ve güçlerinin erişmediği durumlarda doğaüstü güçlerden yardım almaktır. Örneğin bir öğrencinin zihninin bulanık olduğu düşünüldüğünde zihin açıklığı büyüsü yaptırılabilir. Evlenmek isteyip de evlenemeyenler için evlilik büyüleri düşünülebilir. Bunlar gibi pek çok farklı ve değişik büyü türleri görülebilir. Elbette ki söz konusu büyüler herkes tarafından denenmemeli, bunun yerine en tecrübeli ve bilgili medyumlara danışılmalıdır. Bunun sonucunda ise asıl başarıya ulaşılacaktır. Söz konusu büyülerin arasında sıklıkla tercih edilen bir takım büyüler de bulunur. Bu büyü türlerinin toplumun her kesiminde uygulatılmak istendiği görülebilir. Yine bunlara benzer olarak farklı toplumlarda da enteresan ve ilgi gören büyüler yaptırılabilir. En seçkin büyü çeşitleri denildiği zaman akla ilk gelen büyü aşk büyüsüdür. Çünkü en temel ve en güzel duygulardan birisi olan aşk için insanlar daha güzel bir aşk yaşama adına büyü yaptırabilirler. Aşk büyüsü bu şekilde daha çok ortaya çıkar ve tercih edilir. En hoş ve en farklı büyü türlerinden birisi de evlilik büyüsüdür. Kavuşamayan çiftler için hemen çözüm üreten bu büyü ile siz de denemelerinizi yapabilir ve sonuçları görebilirsiniz. Bunun için elbette ki güvenilir ve ne yaptığını bilen bir medyuma gitmeniz…

Sabır Büyüsü
Büyüler / 08 Temmuz 2017

Dünyanın her yanında insanlar, kendi hayatlarında daha metanetli, daha sağlam ve daha sabırlı bir görüntü çizerler. Daha doğrusu huzurlu ve mutlu bir hayat için söz konusu durumlar gerekir. Zorluklara karşı dirayet gösterilir, güzellikler karşısında gurur okşanır ve özgüven sağlanır. Temel unsurlardan biri olan sabır da işte bu nedenle çok büyük önem taşır. Kişilerin sabırsız bir ruh haline sahip olmaları ise çoğu zaman bünyelerin yorulmasına sebep olur. Çünkü beklentiler ve tez canlılık ile ruh hali de yıpranır. Özellikle de zorluklarla mücadele noktasında sabır olmazsa olmazdır. Kimi insanlarda bu durum yetersiz olabilir ve bu insanlar da çözümü farklı tekniklerde, yöntemlerde ve uygulamalarda bulurlar. İşte bunun için de çok uzun sürelerdir medyumlar tarafından yapılan sabır büyüsü devreye girer. Bu büyü kişiye ciddi anlamda bir dayanma ve bekleme gücü verir. Çok sayıda kişinin günümüzde de ziyaret ettikleri medyumlar, iyi niyetli büyüler arasında görüp değerlendirdikleri sabır büyüsünü kolaylıkla yaparlar. Çünkü bu tür büyü tipleri hedef kişinin iyiliği için yaptırılır. İster kişiler kendileri için, isterlerse de başkaları için medyumlara başvurarak bu büyüyü uygulatabilirler. O nedenle de sabır büyüsü her daim öne çıkan uygulamalar arasında kendini gösterir. Bu anlamda dileyen herkes belirledikleri hedef kişi ya da kendileri hakkında çalışma yaptırmak üzere işinin erbabı medyumlara giderek büyü konusunu…

Özgüven Büyüsü
Büyüler / 08 Temmuz 2017

İnsanlar çoğu zaman hakim olamadıkları alanlarda ya da yetersiz hissettikleri konularda bir takım yollara başvururlar. Bu yollar içinde elbette ki büyü uygulamaları da kendini belli eder. Çünkü büyülerin kendi iç dinamikleri doğrudan sosyal hayata müdahalelerin olduğu bazı alanların yaratılmasına neden olur. Etkili ve müdahale gücü yüksek olan büyüler arasında iyi niyetli ve kötü niyetli olarak yapılan büyüler ayrılabilir. Söz konusu büyülerin iyi niyetli olanları ise medyumlar tarafından daha çok tercih edilir. Çünkü kimse ve hiçbir medyum sonu kötü etkili olacak olan büyülere sıcak bakmaz. Bu anlamda özgüven büyüsü de iyi niyetli büyü çeşitlerinden biri olarak öne çıkar. Söz konusu büyünün doğrudan hedef kişiye ulaşması ve etkisini göstermesi oldukça kısa bir süre alır. Sosyal hayat ya da iş hayatı fark etmeksizin bu büyünün etkili olduğu görülebilir. Özgüven büyüsü yaptırmak isteyen kişiler bu büyünün etkilerini hayatın içinde görmek isterler. Okula başlayan çocuklarda zaman zaman kırılan özgüven bu şekilde yeniden inşa edilebilir. Yeni işe başlayan ve heyecan yapan kimselerde özgüven eksikliği görülebilir ve bu büyü hemen uygulatılabilir. Medyumların bu büyüyü yapabilmeleri için hedef kişiye ait küçük metaların bulunması yeterlidir. Ancak yine de dualar ve farklı sözler ile bu uygulamalar desteklenir. En nihayetinde sirayet eden büyü kişiyi olduğundan daha iyi ve güven duygulu hissettirir.

Şifa Büyüsü
Büyüler / 08 Temmuz 2017

Günümüzde pek çok insan eksiklik hissettiği konularda çeşitli yollar ile çözüm aramaktadırlar. Olağan karşılanabilecek olan bu durumun içine her türlü eksiklik, istek ya da arzu girebilir. Hastalıklar ile boğuşan insanlar ise sağlık konusunda problemler yaşarlar. Bünyesi zayıf, her an hastalık kapabilen ve bitkin düşen kişiler enerjilerinin bitmemesi için şifa bulmayı denerler. Ancak insanoğlunun meziyetleri sınırlıdır ve bu anlamda doğaüstü güçlerden yardım beklenir. İşte bu tarz durumlar uygulanan ve büyü türleri arasında da adından sıkça söz ettiren şifa büyüsü etkili bir büyü türü olarak ortaya çıkmaktadır. Pek çok medyum tarafından yapılan ve bünyeyi daha sağlam bir hale getiren söz konusu büyü ile vücuda da direnç sağlanmaktadır. Şifa insanlar açısından hayati öneme sahip bir unsurdur. Çünkü insanları tüketip bitiren noktalar arasında sağlık kaybı vardır. Hastalıklar ve benzer problemler kişileri yok ederken, şifa büyüsü ile çok daha kuvvetli bünyelere sahip olunabilir. İşte bunun için de insanların medyumlara giderek şifa büyüsü yaptırmak istemeleri anlaşılabilir. Sadece kişinin kendisine değil, aynı zamanda çevresindekilere de yaptırabileceği büyü türlerinden birisi olan şifa büyüsü dualar ve diğer niyet içerikli sözler ile desteklenir. Bu aşamada pek çok kişinin de söz konusu büyüye yöneldiği görülür. Dileyen herkesin deneyebileceği bu büyüleri siz de başarılı ve yetenekli medyumlara giderek hemen uygulatabilirsiniz.

Kara Büyü
Büyüler / 26 Şubat 2017

Kara büyü nedir ve nasıl yapılır siz değerli okurlarımıza bu konuda önemli bilgiler vereceğiz ; Pek çok farklı durum karşısında kendisini aciz hisseden insanoğlu, bu noktada çareyi doğaüstü güçlere sarılmakta bulur. Çünkü bu şekilde pek çok amaca da ulaşılmak istenebilir. Örneğin bir kişiyi etkilemek için, herhangi bir olayın gerçekleşmesi için, kişinin bir amaç uğruna yapacağı işlerde şansını artırması için ve bunlara benzer çok çeşitli konuların hayata geçirilmesi için farklı uygulamalar yapılır. Söz konusu uygulamaların arasında elbette ki büyüler de vardır. Gerek Anadolu topraklarında, gerek diğer coğrafyalarda sıklıkla karşılaşılan bir takım büyü teknikleri günümüzde de sürdürülmeye ve kullanılmaya devam etmektedir. Kişiler bir takım amaçlar için medyumlara giderek bazı büyülerin yapılmasını isterler. Söz konusu büyüler arasında kara büyü son derece popülerdir. Kara büyünün yapılış amacı belli bir kişinin işlerinin yolunda gitmemesi ve bu şekilde de kişinin günden güne çökmesidir. Aynı zamanda kişinin büyü etkisi ile ölüme kadar gidebilecek sorunlar yaşadığı da görülür. Bu nedenle kara büyü ve benzer büyü çeşitleri her zaman yapılabilir. Medyumlar bu tür büyülerde pek gönüllü olmazlar, çünkü ortaya çıkacak olan sonuç herkesi korkutur. Bu nedenle de günümüzde bu büyünün sürekli uygulanmadığı, zaman zaman yapıldığı takip edilebilir. Dileyen herkes için halen geçerli olan bu büyü ile siz de çarenizi…