Huzur için Büyü Nasıl Yapılır?
Büyüler / 30 Aralık 2015

İnsanların yaşadıkları hayat boyunca en çok ihtiyaç duydukları noktalardan birisini huzur oluşturmaktadır. İşte, evde, özel hayat içinde, sosyal hayatta, okulda, sokakta, her yerde huzur çok önemli ve değerli bir kavram olarak karşımıza çıkar. Çünkü gerçek huzuru bulmuş kişiler kafaları rahat bir şekilde ilerleyebilirler. Her alanda başarı ancak ve ancak huzur ile mümkündür. İşte bunun için de pek çok kişinin ulaşmaya çalıştığı huzur kavramı bir takım etkinlikler ve uygulamalar ile de yakalanmaya çalışılır. Eski çağlardan beridir her toplumda farklı şekillerde uygulanan büyü ve benzeri uygulamalar ile huzur da yakalanabilir. Özellikle de günümüzde pek çok kişinin medyumlara giderek huzur büyüsü yaptırmaları günlük hayatın stresinden ve ceremesinden kurtuluş olarak görülebilir. Bu noktada tüm iyi niyetli büyüler içinde huzur büyüsü de ön saflarda yer alır ve bu şekilde değerlendirilir. Dileyen herkesin deneyebileceği ve bunun için de önemli ve yetenekli bir medyumu ziyaret edebileceği büyüler arasında siz de kendinize en yakın seçeneği test edebilirsiniz. Özellikle de huzur büyüsü anlamında ciddi bir ilginin olduğu açıktır. Medyumların bu büyü ile ilgili olarak çeşitli duaları sarf etmesi ve bir takım niyet sözleri ile yapılan uygulamayı desteklemesi insanları da bu noktaya çekmektedir. İşte bundan dolayı da huzur büyüsü değer kazanır. Tecrübeli medyumlar tarafından yapılan huzur büyüsü ile hedef olan…

Ayrılık ve Ayırma Büyüleri
Ayırma Büyüsü / 29 Aralık 2015

İnsanoğlu var olduğu günden bu yana bir takım arzularını ve isteklerini gerçeğe dönüştürmek ister. Elbette ki her istek ve arzu çabalar ile gerçeğe dönüşmeyebilir. Çünkü insan gücü ve yeteneği de sınırlıdır. Bu noktada en sık tercih edilen yöntemler içinde büyü yaptırmak da bulunur. Bu büyülerin ciddi manada etki göstermesi için başarılı ve tecrübeli medyumlara gidilmesi, danışılması da ön şarttır. Bu şekilde dileyen herkes aklındaki finali görebilmek ya da hayatın akışına bir şekilde müdahalede bulunabilmek için medyumların kapısını çalacak ve en doğru uygulamaları yaptıracaktır. Ayrılık büyüsü de söz konusu büyüler arasında gösterilir. Hem etkili, hem de farklı bir büyü olarak biraz kötü niyetli gibi dursa da kimi zaman kötü insanları birbirinden ayırmak ya da ayrılıklarından hayır gelecek kişileri birbirlerinden uzak tutmak için ayrılık büyüsü denenebilir. Yüzyıllar boyunca uygulanan büyü türleri arasında kendisini ısrarla gösteren ayrılık büyüsü, hedefe konulan çiftleri ya da arkadaşları bir şekilde birbirlerinden uzak düşürecektir. İlk başta bu büyü kulağa kötü gelmektedir. Seven insanları da ayırma gücü bulunan ayrılık büyüsünün asıl konusu ise birliktelikleri ile zarar veren kişileri birbirlerinden ayırmaktır. Bu anlamda çocuğuna zarar veren çiftler, toplumlara zarar veren yöneticiler ve diğer kişiler de düşünülebilir. Dileyen herkes başarılı bir medyum ile görüşerek hedeflediği kişiler ile ilgili ayrılık büyüsü yaptırabilir.

En Seçkin Büyüler
Büyüler / 28 Aralık 2015

Yüzyıllardan bu yana uygulanan çeşitli uygulamalar arasında insanların isteklerini ve arzularını doğrudan gerçekleştirmeye yarayan büyüler de yer alır. Bu büyülerin temel amacı insanların yeteneklerinin yetmediği ve güçlerinin erişmediği durumlarda doğaüstü güçlerden yardım almaktır. Örneğin bir öğrencinin zihninin bulanık olduğu düşünüldüğünde zihin açıklığı büyüsü yaptırılabilir. Evlenmek isteyip de evlenemeyenler için evlilik büyüleri düşünülebilir. Bunlar gibi pek çok farklı ve değişik büyü türleri görülebilir. Elbette ki söz konusu büyüler herkes tarafından denenmemeli, bunun yerine en tecrübeli ve bilgili medyumlara danışılmalıdır. Bunun sonucunda ise asıl başarıya ulaşılacaktır. Söz konusu büyülerin arasında sıklıkla tercih edilen bir takım büyüler de bulunur. Bu büyü türlerinin toplumun her kesiminde uygulatılmak istendiği görülebilir. Yine bunlara benzer olarak farklı toplumlarda da enteresan ve ilgi gören büyüler yaptırılabilir. En seçkin büyü çeşitleri denildiği zaman akla ilk gelen büyü aşk büyüsüdür. Çünkü en temel ve en güzel duygulardan birisi olan aşk için insanlar daha güzel bir aşk yaşama adına büyü yaptırabilirler. Aşk büyüsü bu şekilde daha çok ortaya çıkar ve tercih edilir. En hoş ve en farklı büyü türlerinden birisi de evlilik büyüsüdür. Kavuşamayan çiftler için hemen çözüm üreten bu büyü ile siz de denemelerinizi yapabilir ve sonuçları görebilirsiniz. Bunun için elbette ki güvenilir ve ne yaptığını bilen bir medyuma gitmeniz…

Basiret Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?
Kötülük Büyüsü / 26 Aralık 2015

Pek çok kişi günümüzde de dahil olmak üzere bir takım olağanüstü güçlerin etkisi ile günlük hayatın akışına müdahalelerde bulunmak istemiştir. Bunun için farklı amaçlar güden insanların genel anlamda ihtiyaç duydukları noktalar ise daha çok aşk üzerine, sevgi üzerine ya da arkadaşlık üzerine olabilir. Temel olarak büyülerin bu açıdan değerlendirildiği düşünüldüğünde ise büyü çeşitleri hakkında yorumlar yapılabilir. Bu büyüler arasında iyi niyetli büyüler olsa da en nihayetinde kötü amaçlı büyüler de yaptırılabilir. Her ne kadar bu tarz büyülerin ne anlamda iyi ya da ne anlamda kötü olarak yorumlanabileceği ise duruma ve şartlara bağlı olarak değişir. Basiret bağlama büyüsü de söz konusu büyülerden birisi olarak kendisini gösterir. İnsanların hedef olarak düşündükleri kişiler deneyimli ve başarılı medyumlara gösterilirler. Medyumların yaptıkları çalışmalar nihayetinde ise bazı etkiler ortaya çıkarılır. Basiret ile ilgili olarak pek çok anlamda uygulamalar yapabilen medyumların bu noktada son derece kusursuz gerçekleşen uygulamaları da bulunur. Hedef olan kişilerin hiçbir suretle işlerinin iyi gitmemesi, adeta basiretlerinin bağlanması ve benzer etkilerin hissedilmesi bu büyü ile mümkündür. Özellikle de metalara yansıyan kişilerin ruh hallerinin dua ve niyet sözleri ile etkiye uğratılması son derece imkan dahilinde olarak gerçekleşir. Dileyen herkes gibi siz de medyumlara danışarak basiret bağlama büyüsü ve benzer büyü türlerini uygulatabilirsiniz.

Uğursuzluk ve Kısmetsizlik Büyüsü
Büyüler / 25 Aralık 2015

İnsanoğlu yaşadığı her dönemde kimi güçlerin altına sığınarak bir takım isteklerini gerçekleştirmişlerdir. Bu noktada hem iyi hem de kötü niyetli arzular için çeşitli yöntemlere başvurulmuştur. Söz konusu yöntemlerin dualar ya da niyet sözleri ile desteklenerek doğaüstü güçlerden yardım almayı sağlaması ise kişileri medyumlara yöneltmiştir. Medyumlar da bu anlamda kendilerine başvuran insanlara geçmişten bu güne yardım etmektedirler. Yapılan ve hayata geçirilen uygulamalar arasında büyü ve benzer uygulamalar sıkça tercih edilir. Çünkü en etkili yollar bu şekilde tasarlanmışken kişiler isteklerini bu yöntemler ile gerçekleştirirler. Aynı zamanda bu büyülerin hem iyi hem de kötü niyetli etkileri bulunabilir. Büyüler yaptırılmadan önce mutlaka emin olunmalıdır. Hedef kişiler doğru seçilmelidir. Özellikle de uğursuzluk büyüsü gibi geri dönüşü olmayan büyülerde bu durum aranır. Dileyen herkes de uygun ve tecrübeli bir medyum aracılığı ile bu büyüyü deneyebilir. Diğer kötü niyetli büyüler ile karşılaştırıldığında pek çok anlamda farklılık gösteren söz konusu büyü, her şeyden önce kişiye doğrudan zarar vermez; ancak kişinin işlerinin rast gitmesine de engel olur. Yani hedef kişi hiçbir işini doğru şekilde hayata geçiremez ve bundan dolayı da pek çok sıkıntı bu kişiyi bulur. Psikolojik olarak da insanlara etki eden uğursuzluk büyüsü ile istenilen her kişi hedefe konulabilir. Özellikle de piyasada yarışan rakipler birbirlerini saf dışı bırakmak…

Birine kötülük Yapma Fenalık Büyüsü
Kötülük Büyüsü / 24 Aralık 2015

Günümüzde milyonlarca insanın başvurduğu bir takım yöntem ve yollar doğrudan hayatları değiştiren ve başka insanların yaşamlarına etki eden noktaları oluşturmaktadır. Söz konusu yöntem ya da yollar içinde elbette ki geçmiş yıllardan gelen bazı gelenekler ve uygulamalar da yer alır. İşte tüm bu yöntemlerin içinde büyü ve türevleri dikkat çeker. Söz konusu uygulamaların doğrudan günlük hayata ve insanların yaşamlarına etki etmesi büyük önem arz ederken, bunun yanı sıra pek çok iyilik ve kötülük bazlı büyünün de bulunduğu tespit edilebilir. Tüm bunların yanı sıra kötülük büyüsü başlı başına bir uygulama olarak ortaya çıkar. İnsanların birbirilerini kötü hale sokmak ya da bir savunma mekanizması olarak kullanmak için seçtikleri bu yöntem içinde pek çok kimsenin amaca ulaştığı görülmektedir. Kişileri bir bir kötü hale getiren ve işlerini rast getirmeye bu büyü ile çok sayıda insan uğursuzluk çekmektedir. Zaten bundan dolayı da medyumlar söz konusu büyüye pek istekli yaklaşmazlar. Çok ısrarlı ve tek dayanağı bu olan kişilerce tercih edilen kötülük büyüsü uygulama olarak bela büyüsü ve nefret büyüsüne de benzer. Ancak hepsinden farklı olarak kişiyi her açıdan bitirip yok edebilir. Diğer kötü amaçlı kullanılan büyü türlerine göre kimi zaman da insanların kendilerine gelecek olan zararlardan korunmak için kötü niyetli kişilere bu büyüyü yaptırdıkları da görülmektedir.

Bela Büyüsü Nasıl Yapılır?
Büyüler / 23 Aralık 2015

İnsanların arasında bir takım istek ve arzulara ulaşabilmek için kıyasıya bir yarış döner. Kimi zaman iş ile ilgili, kimi zaman özel hayat ile ilgili olan bu yarış doğrudan isteklerin ve arzuların karşılanmasına yönelik olarak gerçekleşir. Örneğin insanlar herhangi bir kişinin başarısız olmasını istiyorlar ise bu kişinin ayağını kaydırmak için ellerinden geleni yaparlar. Sadece bu tarz durumlarda değil, başkaları tarafından zarar gören ve rahatsız edilen insanlar bu durumu bertaraf edebilmek için yoğun gayret sarf ederler. Bu noktada yüzyıllardan bu yana kullanılan olağanüstü etkilere sahip büyü uygulamaları kendini gösterir. İşleri bozmaya yarayan, karşı tarafa doğrudan zarar veren söz konusu büyüler ile hedefe ulaşmak çok daha kolay şekilde gerçekleşir. Kötü niyetli büyüler olarak da tanımlanabilen bu tarz uygulamalarda medyumların etkili çözümlerine güvenilir. Pek çok kişinin tercih ettiği büyü türleri arasında kötülük büyüsü, ölüm büyüsü, sabun büyüsü, karamsarlık büyüsü, huzursuzluk büyüsü, kara büyü gibi çeşitler vardır. İşte bela büyüsü de söz konusu büyü uygulamalarından birisi olduğu için insanlar tarafından incelenir. Medyumların bir takım dualar ve niyet sözleri ile uyguladığı ve aynı zamanda hedef kişi ya da kişilerin eşyalarını bir meta olarak kullandığı bu tarz uygulamalarda doğrudan kişilerin kötü sonuçlar ile karşılaşmasını sağlayan etkiler ortaya dökülür. Bu şekilde büyüyü yaptıran kişiler de amacına ulaşmış olurlar.

En Etkili Büyüler
Büyüler / 22 Aralık 2015

İnsanlık tarihi boyunca çok çeşitli uygulamalar ve teknikler doğrudan hayata müdahale etmek ve bir takım istekleri gerçekleştirmek üzerine uygulanmıştır. Özellikle de Anadolu ve Mezopotamya coğrafyası bu örneklerin tek tek sayılabileceği kadar kendini gösteren yerler olmuştur. Bu doğrultuda çok sayıda kişinin de yardımına başvurduğu büyü türleri kendini gösterirken, en etkili ve en popüler büyüler de ayrı bir şekilde ön planda yerini almıştır. İnsanlar çeşitli istek ve arzularını söz konusu büyü uygulamaları ile gerçeğe dökmek isterlerken, bazı büyülerin ise çok etkili olduğu görülür. Örneğin aşk büyüsü hem eski, hem farklı kültürlerde de yer alan, hem de çok etkili büyüler içinde bulunduğu için önemlidir. Evlilik büyüsü de çok benzer şekilde önemli ve etkili bir büyü olarak toplum genelinde yaptırılabilir. Kişilerin doğaüstü güçlerden medet umarak yaptırdıkları ve medyumlarca icra edilen bu büyü çeşitleri arasında en çok uygulanan büyülerin içinde kötü niyetli büyüler de vardır. Örneğin ayrılık büyüsü ya da bela büyüsü bu büyü türlerinden oldukları için hemen etkilerini sosyal hayata yansıtırlar. Kişilerin kötü niyetli büyüleri yaptırmadan önce kendilerinden emin olması ve çok istemeleri halinde medyumlara danışmaları tavsiye edilir. Buna ek olarak medyumların da hedef kişilerin bazı eşyaları ya da bir takım saç teli benzeri parçaları kullanacak olması ile büyünün gücü de artırılır.

Sabun ile Ayırma Büyüsü
Ayırma Büyüsü / 21 Aralık 2015

İnsanoğlu yüzyıllardır çeşitli etkilerin ve doğaüstü güçlerin altında yaşamını sürdürür. Kimi insanlar söz konusu etki ve güçleri farklı amaçlarla yönlendirmek ve kullanmak isterler. Bu noktada tarih boyunca pek çok uygulamanın faal olduğu fark edilebilir. Özellikle de büyü konusu oldukça etkili bir yöntem olarak kendini gösterir. Kişiler diledikleri durumları yetersiz kaldıkları zamanlarda medyumlara yaptırmak isterler. Örneğin bir kadın evlenmek isteyip evlenemiyor ise evlilik büyüleri ile, bir erkek kısmetinin açılması için kısmet büyüleri ile etki altına alınabilir. Elbette ki her uygulama bu tarz iyi niyetli amaçlar ile yapılmaz. Maalesef ki zaman zaman kötü niyetli uygulamalar da görülür. Ancak buradaki kötü niyet de kişiden kişiye değişir. Örneğin ölüm büyüsü, kara büyü, lanet büyüsü gibi bir takım uygulamalar medyumların da sıcak bakmadığı türlerdir. Ancak yine de ısrarlı kişilerin istekleri kırılmaz. Sabun büyüsü ise kötü niyetli büyülerin arasındaki en sakıncalı büyü türüdür. Sabun büyüsünde kullanılan sabun ve mum ile kişinin hayatı tıpkı bir sabun gibi eritilir. Medyumlar bu büyü türüne çok yanaşmazlar ve büyüyü yaptırmak isteyenlere defalarca emin olup olmadıklarını sorarlar. Çünkü söz konusu büyünün geri alınamaması ve doğrudan kişilerin hayatlarını etkileyecek olması bu anlamda sıkıntılı süreçleri başlatır. Emin ve kararlı kişiler ise yetenekli ve tecrübeli medyumların yollarını tutarak isteklerini bir şekilde uygulatmaya çalışırlar.

Kara Büyü Çeşitleri Nelerdir?
Büyüler / 19 Aralık 2015

İnsanların bir takım durumlar karşısında farklı çözüm yolları geliştirdikleri yüzyıllardır olagelen bir durumdur. Özellikle de iyi ya da kötü durumlarda ekstra bir motivasyon ve güvence isteyen insanlar doğaüstü güçlere de sığınırlar. Bir takım uygulamalar ve eylemler neticesinde sonuçları büyük iyiliklere ya da kötülüklere çıkabilecek olan durumlar da yaşanabilir. İşte bu noktada büyü türleri devreye girerler. Çünkü kişiler nefesi kuvvetli medyumlara giderek farklı tarzlara sahip büyüler yaptırırlar. Ancak bu şekilde de isteklerini gerçekleştirmeye çalışırlar. En çok da zor ve sıkıntılı anlarda söz konusu büyüler yaptırılır. Örneğin iyilik bakımından mutluluk büyüsü, huzur büyüsü, aşk büyüsü gibi büyüler yaptırılabilir. Ancak her zaman rüzgar düzgün esmez ve bazen insanlar hiç istemedikleri yollara başvurarak karşılarındaki kişilere kötü etkili büyüler de yaptırabilirler. Nasip bozma büyüsü, ölüm büyüsü, sakatlık büyüsü, kısmet kapama büyüsü, ayrılık büyüsü gibi büyüler bu tarz kötü etkili ve kötü niyetli büyülerdendir. Kara büyü de çok sayıda insanın bu güne kadar ortaya koymaya çalıştığı uygulamalar arasında yer alır. Özellikle uzun yıllar insanların hayatlarını eritip bitirmek için uygulanan bu büyü türü ile pek çok insan zaman içinde kendini çok kötü hisseder. Kara büyü yaptırmadan önce iki kere düşünmek gerekir. Çünkü bu büyünün sonu yoktur ve sonuçları karşı tarafı fazlası ile dağıtacağı için de geri alınamaz.