Kavga Ettiğim Eşimin Beni Bırakıp Boşanması için Büyü
Ayırma Büyüsü / 29 Ağustos 2015

Fetih süresi sabah ezanından sonra Her okumada niyet edilip okumaya başlanacak. cumartesi 1 defa pazar 3 pazartesi 5 salı …. çarşamba…perşembe … cuma 11 sala vaktinden önce okunacak FETİH SÜRESİNİN OKUNUŞU 48 – FETIH Bismillahirrahmanirrahim 1. Inna fetahna leke fetham mübina 2. Li yagfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke siratam müstekiyma 3. Ve yensurakellahü nasran aziza 4. Hüvellezi enzeles sekinete fi kulubil mü’minine li yezdadu imanem mea imanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alimen hakima 5. Ayırma büyüsü Li yüdhilel mü’minine vel mü’minati cennatin tecri min tahtihel enharu halidine fiha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike indellahi fevzen aziyma 6. Ve yüazzibel münafikiyne vel münafikati vel müsrikine vel müsrikatiz zannine billahi zannez sev’ aleyhim dairatüs sev’ ve gadibellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masiyra 7. Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azizen hakima 8. Inna erselnake sahidev ve mübessirav ve nezira 9. Li tü’minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve asiyla 10. Innellezine yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydihim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se…

Kocamı Tanıyamıyorum Nefret Etmeye Başladım Ayrılması için Büyü
Ayırma Büyüsü / 21 Ağustos 2015

Eşine karşı sıoğuk davranan hakaret eden başkalarının yanında küçük düşüren bir kocaya karşı kadın bir …. ayın ilk cuma günü sala vaktinde aşşağıdaki ayeti misk ve safran mürekkebi ile yazar veya yazdırıp sol koluna takar bu sayede kocası karısını cok muhabbetle ve şevkatle sever saygılı olur hizaya girer ve kalabalıktan vaz geçer. Ayet: bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahillezi halakas semavati vel ardi ve cealez zulümati ven nure sümmellezine keferu bi rabbihim ya dilun ya hayyü ya kayyum ya zelcelali vel ikram hasbi yallahü veni mel vekil ni mel mevla ve ni men nasir ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. ve sallalhü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sah bihi ve selemle…

Sevdiğiniz Kişinin Sevgisini Arttırmak için Büyü
Sevgi Muskası / 21 Ağustos 2015

koay ve tesirli yöntemlerden biride bu yazacağım fotoğrafa 21 besmele duası okumaktır,sevilen kişinin sevgisinin artması veyahut dönmesi niyetiyle yapılır,matlubun fotoğrafı alınarak falan oğlu/kızı bana dönsün veya eskisinden çok sevgin gibi uygun bir niyetle başlarsınız sonra yirmir defa besmele okuyup her okumada resime nefes edersiniz okumalar hergün aynı saatte yapılmalı (mümkünse gece yarısı) ve 61 gün devam edilmesi,süre dolmadan önce fayda görseniz bile siz yinede okumayı tamamlayınız

Sevgilimin Bana Sadık Olması için Büyü
Bağlama Büyüsü / 17 Ağustos 2015

Şimdi yazacağım ayetleri sevdiği kişinin sacından 7 tel alıp yazacagım duayı üzerine 101 defa okuyup üzerinde taşıyan sevfdiği kişiyi kendisine tamamen bağlamış olur bismillahirrahmanirrahim Yevme te tis semaü bi dühanim mübiyn yağşen nas haza azabün eliym amin

Dil Bağlamak için Kolay ve Etkili Büyü
Çene (Dil) Bağlama Büyüsü / 12 Ağustos 2015

Kırk bir adet buğday tanesi alınır. Her bir buğday tanesinin üzerine bir defa besmele çekilir. Sonuçta kırkbir besmele çekilmiş buğday tanesi elde edilmiş olur. Bir tavuk bulunur,buğday taneleri birer birer tavuğa yedirilir. Taneleri verirken her tane için bir defa olmak üzere toplam kırkbir defa filanın dilini bağladım.Bir daha bana karşı gelmesin ,her dediğimi kabul etsin denir. Bu büyü kolay ve çokca denenip yapanların olumlu sonuç aldığı bir büyüdür

Boy Hamaylı ile Sevdiğimi Aşık Etme Muskası
Boy Hamaylı / 11 Ağustos 2015

Abdestli olarak 3 adet Ayetel Kürsi okuyorsunuz ve arkasından .Ya hayyu ya kayyum ya bediussemavati vel arz ya zülcelali vel ikram. okuyup dua şu şekilde ediliyor:Ey Allahım (filanca kişinin) bana karşı dilini bağla ağzını kilitle hakkımda hayır ve iyilikten başka bir şey konuşamasın.

Ayrılık için Çok Etkili Büyüler Nasıl Yapılır
Ayrılma Büyüsü / 05 Ağustos 2015

Evlenmek istediği halde kendisine uygun birini bulamayan erkek yahut kadın bu yönde kısmeti tamamen kapalı kişinin muradına erebilmesi için: Kişiden 3 ayrı cami çeşmesinden birer bardak su getirmesi istendikten sonra su bir kabın içersine toplanarak ve önceden okunmuş olan bir tutam tuz içine karıştırılarak su ile iyice karışmsı sağlanır. Ardından kişinin etrafında 7 tur atılmalı ve bu esnada çeşitli dualar ve sureler okunmalıdır. Dönme işlemi bitince kişinin başı kaldırılarak gözlerine doğru “ya seyyid, ya rahman, ya furkan ya halikul insan vel kur’an” diye üflenir. Evlilik için bu tertip çokca kez denenmiş olur yüksek oranlarda olumlu sonuçlar almıştır.